kep-fooldal4Dobrodošli na naš sajt!

VECTOR PETROLEUM & ENERGY d.o.o. za usluge i konsalting pruža specijalne usluge u sektoru industrije nafte, gasa i energetike, u okviru poslova EPC/EPCM. Nudi profesionalne i sveobuhvatne usluge na području pripreme, inženjerskog projektovanja, nabavljanja građevinske dozvole, izvođenja radova i puštanja u pogon raznih investicija i projekata. U cilju ostvarivanja tehničkih investicija u ovoj industrijskoj grani, između ostalog, pruža i usluge projektovanja, stručnog, tehnički odgovornog upravljanja i tehničke kontrole.

U okviru svojih usluga i stručne delatnosti primenjenim postupcima, metodama obezbeđuje efikasno ostvarivanje tehničkih uslova, a posebno obraća pažnju na ekonomičnost u pogledu troškova i utrošenog vremena.

VECTOR PETROLEUM & ENERGY spreman je da izađe u susret pojedinačnim specifičnim zahtevima naručioca, u skladu sa tehničkim i bezbednosnim propisima. Raspolaže stručnim sertifikatima, kao i potrebnim iskustvom za organizaciju poslova i upravljanje projektima, potrebnim za uspešno obavljanje poslova.

NAŠA MISIJA

U skladu sa zahtevom naručioca, pružanje ekonomičnih usluga visokog tehničkog nivoa na području industrije nafte, gasa i energetike. Odgovoran i pouzdan partner za uspostavljanje dugoročne saradnje sa svojim partnerima. U skladu sa stručnim i ekonomkim mogućnostima, kroz stalni razvoj kompetencija, obezbeđivanje efektivne dodate vrednosti delatnosti partnera.

viktor-bcard